Vor Ort

Sverige måste stoppa Vattenfalls kolbrytning

Sverige måste stoppa Vattenfalls kolbrytning

 

Ska Keller: Bolaget smutsar ner miljön – och det svenska anseendet

Den 23 augusti demonstrerade 8 000 personer mot Vattenfalls agerande i Tyskland. Demonstranter från över 20 länder bildade en åtta kilometer lång mänsklig kedja från Tyskland till Polen för att protestera mot den miljöförstörelse i Lausitzregionen som Vattenfall ansvarar för och planerar att utöka. Vattenfall är ett bolag som ägs av svenska staten, och som styrs av den svenska regeringen.

 

Deras agerande smutsar ner miljön och klimatet, och Sveriges anseende. Det svenska folket – i egenskap av ägare till Vattenfall – behöver vara medvetet om konsekvenserna av Vattenfalls satsningar på brunkol i Tyskland. Jag tror inte att svenska folket vill vara med och finansiera expansionen av brunkol och dess miljöförstöring i Tyskland.

 

Om Vattenfalls planer på nya brunkolsgruvor blir verklighet innebär det klimatutsläpp som överstiger Sveriges totala inhemska utsläpp flera gånger om. Svenska staten är som ägare till Vattenfall inte bara delaktig i en stor miljökatastrof utan även att tusentals människor tvångsförflyttas från sina hembygder.

Konsekvenserna av åratals intensiv brunkolsbrytning kan redan ses i delstaterna Brandenburg och Sachsen. Vid kolbrytning måste grundvattennivån sänkas rejält så att brottet inte fylls med vatten. Efter att kolgruvorna har stängts ner och grundvattnet höjs igen så sköljs giftiga ämnen ut i floden Spree som är dricksvatten för väldigt många människor.

När dessa föroreningar sprids förorenas dricksvattnet, turismen drabbas hårt, fiskars gälar limmas ihop och vattenlevande växter dör. Föroreningarna är livshotande för många djur och växter i UNESCO:s biosfär- reservat Spreewald.

 

Vattenfall och svenska staten är skyldiga att stoppa denna miljöförstöring, avbryta planerna på ytterligare fem brunkolsfält, och få till stånd en socialt acceptabel avveckling av brunkolsbrytningen.

Jag och Lausitzregionens medborgare ber svenska folket om hjälp: Tvinga oss inte att lämna våra hembygder för ytterligare miljöförstöring – stoppa Vattenfalls brunkolsbrytning nu!

Ska Keller,

Europaparlamentariker från delstaten Brandenburg, Tyskland

vice ordförande Gröna gruppen i Europaparlamentet

Mehr zu Thema Vor Ort